Trees

Prev | Index | Next

Tilia tomentosa Silver Lime
Tilia tomentosa Silver Lime, © Mike Dodd