Birds

Prev | Index | Next

Mergus albellus Smew
Mergus albellus Smew, © Mike Dodd